Aripa nouă a muzeului

La 1 decembrie 2008, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la înfăptuirea celui mai important act politic al epocii moderne: realizarea unității statale naționale de la 1 decembrie 1918, s-au inaugurat încă 4 săli de expoziţie; au fost adăugate mai multe exponate, donații din partea familiei lui Vasile Goldiș sau achiziționate de la participanți la Adunarea de la Alba Iulia, inclusiv din presa vremii.
Această continuare a muzeului, face ca acesta să devină un adevărat templu al MARII UNIRI, deoarece exponatele, planșele și documentele “vorbesc” în primul rând de perioada de după realizarea Unirii celei mari: 1918 – 1938.
Este perioada în care se pot observa beneficiile actului de la 1 decembrie 1918; intrăm în contact cu o ROMÂNIE în plină expansiune economică, dar și cu o ROMÂNIE care trebuia să-și armonizeze politicile din teritoriile de pe versanții munților Carpați.
Expoziția cuprinde acte și obiecte originale care au aparținut lui Romul Ciorogariu, Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop sau Ioan Suciu. Unele dintre documentele originale păstrate în muzeu sunt preluate în custodie de la Complexul Muzeal din Arad; de altfel între cele două instituții de cultură există o colaborare benefică de mai mulți ani, ambele fiind implicate în organizarea unor manifestări culturale benefice comunității arădene.
Planșele redactate pe baza documentelor vremii (1918-1938) ne arată expansiunea demografică și cea economică a unei zone, zona Aradului, care beneficiază din plin de binefacerile Marii uniri.
În 2014, expoziția muzeului a fost îmbogățită și cu o parte a Bibliotecii ASTRA Arădeană, Vasile Goldiș fiind unul dintre cei care a condus asociația culturală a românilor, asociație care s-a implicat din plin în ridicarea și păstrarea “spiritului național” generator de stabilitate în lupta pentru îndeplinirea unității naționale, dar și pentru dezvoltarea intelectuală în perioada următoare.

Intrarea în această parte a muzeului reflectă expansiunea demografică și economică a Aradului. Sunt prezentate numeroare reclame ale producătorilor și comercianților români, germani, maghiari sau evrei; datele statistice, precum și arondarea populației pe cartiere arată expansiunea economică a unei zone care a devenit din ce în ce mai benefică și pentru populația românească, în perioada imediat următoare realizării unității naționale.

Fotografii de epocă, credenționale, acte aparținând unor negustori români

Detalii: volume de epocă, carți poștale, timbre …

Fotografii de țărani din zona Hălmagiu, un ținut de legendă…

Reconstituirea drumului spre Marea unire și perioada de după.

Documente care au aparținut lui Romul Ciorogaiu.

Vasile Goldiș și Ioan Suciu, buni prieteni și colaboratori.

 

Acte de identitate, fotografii, ștampila de avocat – dr. Ioan Suciu, cel mai bun prieten și fost coleg da bancă în timpul școlii cu Vasile Goldiș.

Șubă, din zona Chisindia, purtată la Alba Iulia. Alte obiecte de epocă.

Obiecte etnografice din satul lui Vasile Goldiș

 

Obiecte personale: Șt. Cicio Pop / Personal Objects: St. Cicio Pop

Unul dintre ceasurile lui Vasile Goldiș (detaliu)

Biserici de lemn din zona Aradului. În vitrine: volume scrise de Vasile Goldiș; copii după documente care atestă calitatea de bursier, al Episcopiei Aradului, al lui Vasile Goldiș

Oamenii bisericii, indiferent de confesiune, s-au implicat în marele act al unității naționale.

 

An essay writing service can be described as a service that offers support with your writing assignments for students. The service assigns your essay to an experienced writer and completes your order promptly.Ultimately, the most effective way to edit your best essay writing site is to go back and read it out loud to yourself.An essay writing service that is reliable has a team of experienced writers who can tackle every academic task. Their clients also receive excellent support.