Sala mare a muzeului

When you’re searching for a cheap essay writing service, it’s important to ensure that the business is genuine and doesn’t profit from students.Essayhub is a writing service that provides assistance with essays, research papers, term papers and other academic writing assignments.An authentic and inexpensive paper writing service will allow you to meet deadlines and earn the grades you want. Find out more about the steps to select the ideal essay writer to meet your budget and needs.

Aici se găsesc cele mai importante documente (în original) personale: acte de studii, diplome, acte de identitate, scrisori, fotografii … menționate în articolul descriptiv al muzeului. Pereții sunt tapetați cu reproduceri ale numeroaselor persoane, care au avut o influență asupra evoluției destinului lui Vasile Goldiș; cele două soții, rudele sale apropiate, profesori sau colaboratori, între aceștia cei mai importanți fiind Ioan Suciu sau Ștefan Cicio Pop. Redacția ziarului Românul sau colaboratorii din Tipografia Concordia. Un loc aparte este prezența în Vitrina centrală a unui exemplar din ziarul Românul (3/16 sept 1913), care cuprinde necrologul scris de Vasile Goldiș pentra Aurel Vlaicu, considerat de acesta unul dintre cei mai apropiați și dragi prieteni. Vasile Goldiș, în calitate de Președinte al ASTREI Arădene a sprijinit prin toate mijloacele efectuarea zborului din 1912 de la Arad al lui Aurel Vlaicu.
O telegramă semnată Nicolae Titulescu, scrisori care atestă corespondența cu Octavian Goga sau Ion Luca Caragiale, sunt tot atâtea argumente care arată deschiderea lui Goldiș spre “România Mare”.
La moartea sa (10 februarie 1934), au fost decretare funerarii naționale, iar în ziua înmormântării, doliu național. Era o recunoaștere a valorii personalității celui care la 1 decembrie 1918 proclama Marea Unire. Se păstrează într-o vitrină anunțul mortuar, scrisoarea oficială de apreciere, dar și o fotografie cu catafalcul depus în Palatul Cultural din Arad.

Acte de studii

Acte și Diploma de licență

VASILE GOLDIȘ de Ioan Tolan

Colaboratori ai lui Vasile Goldiș

Scrisori, acte, anunțul mortuar și telegrama lui N. Titulescu

Scrisori, ziarul ROMÂNUL

Necrolog, la moartea lui Aurel Vlaicu:
“…celui mai scump prieten din câți am avut pe lume”